Leietakeren er viktigst

Vi skal være den ledende aktøren innen eiendommer for blant annet medisinsk behandling, utdanning og rettsvesen i Norden. Gjennom oppkjøp, salg og utvikling av samfunnseiendommer jobber vi hver dag for å dekke leietakernes behov.

Vi kan redusere den økonomiske risikoen ved å fokusere på virksomheter som i stor grad finansieres av skattemidler. Skoler, sykehjem og myndigheter trenger langsiktige planer, noe som fører til lengre leieavtaler og stabile kontantstrømmer. Langsiktige relasjoner innebærer imidlertid et stort ansvar. Vi sørger hele tiden for å vurdere og utvikle eiendomsmassen for å kunne fortsette å tilby lokaler av høyeste kvalitet. Vil du også hjelpe noen av de viktigste menneskene i Sverige, Norge og Finland? Les mer om hvordan det er å jobbe i Hemfosa her.

Et økende behov for samfunnseiendommer

Under navnet samfunnseiendommer samler vi lokaler med offentlig finansiering og virksomhet. Blant disse finnes skoler, barnehager, helse- og sykehjem, rettsvesen og myndigheter. Etterspørselen etter spesialtilpassede eiendommer for disse virksomhetene øker hele tiden. Det er dermed et klart behov for Hemfosas erfaring og kunnskaper. Målet er å fortsette å utvikle eiendomsmassen enda mer mot samfunnseiendommer for på den måten å oppnå en eiendomsportefølje med stabil og høy avkastning.

Forretningsidé

Hemfosa skal på lang sikt eie, utvikle og forvalte samfunnseiendommer. Vi skal skape verdi gjennom å delta aktivt på et eiendomsmarked i endring med det formål å skape en langsiktig, høy og stabil avkastning.

Strategi

Hemfosa skal skape langsiktig, høy og stabil vekst med sterk kontantstrøm gjennom å:

  • utvikle og utbedre eiendomsmassen
  • skape og opprettholde langsiktige leierelasjoner gjennom en markedsorientert og profesjonell eiendomsforvaltning
  • utvikle langsiktige relasjoner med statlige myndigheter, fylker og kommuner samt private operatører av samfunnsvirksomheter
  • øke andelen samfunnseiendommer til å omfatte minst 75 prosent av den totale eiendomsverdien

Hemfosa skal være aktiv på det nordiske transaksjonsmarkedet med det formål å:

  • skape vekst
  • gi maksimal avkastning i forhold til risiko
  • generere transaksjonsgevinster