Obligationer

 

Prospekt

Green Bond ISIN: SE0013109444
Green Bond ISIN: SE0012596203

Grönt ramverk

Grönt ramverk

Second Opinion

Investerarrapport – Grön obligation

Hemfosa avser emittera grön obligation och lämnar återköpserbjudande av december 2019-obligationer

Uppdaterade villkor för obligationerna

ISIN SE0009357403

ISIN  SE0009664337