Obligationer

Uppdaterade villkor för obligationerna 

ISIN SE0009357403

ISIN  SE0009664337