Obligationer

 

 

Prospekt

Green Bond ISIN: SE0013109444
Green Bond ISIN: SE0012596203

Grönt ramverk

Grönt ramverk

Second Opinion

Investerarrapport – Grön obligation

Hemfosa avser emittera grön obligation och lämnar återköpserbjudande av december 2019-obligationer

Uppdaterade villkor för obligationerna

ISIN SE0009357403

ISIN  SE0009664337

 

Hemfosa Fastigheter AB (publ) meddelar att Hemfosa utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

Läs mer om förfarandet här

Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 har uppfyllts

  1. Tender Information Document
  2. Notice of Written Procedure, ISIN SE0013109444
  3. Notice of Written Procedure, ISIN SE0012596203
  4. Tender and Voting Instruction

Justering Notice ISIN SE0012596203