De viktigaste människorna ska ha de bästa fastigheterna

Vi levererar fastigheter till några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste människor. I våra lokaler arbetar personal som utbildar våra barn, tar hand om våra äldre och bidrar till ett tryggt samhälle.

I november 2019 lämnade SBB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB. Under första kvartalet 2020 gick sammanslagningen igenom och Hemfosa Fastigheter är nu ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
Läs mer om oss på www.sbbnorden.se

Vision

Vi ska vara där samhället är och tillhandahålla de bästa fastigheterna till de viktigaste människorna.

Hemfosa finns för att stötta poliser, lärare, läkare och annan arbetskraft som är central för att samhället genom att skapa rätt lokaler för deras verksamheter. Fastigheterna ska utvecklas och anpassas för att förenkla våra hyresgästers arbete. Genom att fokusera på samhällsfastigheter bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling, samtidigt som vi skapar en stabil och hög avkastning.

Affärsidé

Hemfosa ska med lokal närvaro förvärva, långsiktigt äga, utveckla och aktivt förvalta samhällsfastigheter i Norden.