De viktigaste människorna ska ha de bästa fastigheterna

Vi levererar fastigheter till några av Sveriges, Norges och Finlands viktigaste människor. I våra lokaler arbetar personal som utbildar våra barn, tar hand om våra äldre och bidrar till ett tryggt samhälle.

Hemfosa är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i Sverige och det enda börsnoterade fastighetsbolaget med den inriktningen. Därför har vi en unik position på våra marknader Sverige, Norge och Finland. I våra lokaler arbetar bland annat poliser, lärare och läkare och på Hemfosa arbetar vi aktivt för att anpassa våra fastigheter efter deras behov. På så sätt kan de bidra till ett hållbart samhälle. Mer information om samhällsfastigheter hittar du här.

Vision

Hemfosa ska vara det självklara valet av fastigheter för samhällets viktigaste arbetskraft. Det viktigaste för att nå dit är ett aktivt arbete för att skapa långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Genom att tänka hållbart och utveckla våra fastigheter efter kundernas skiftande behov, kan vi utveckla fastighetsbranschen samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Mission

Hemfosa finns för att stötta poliser, lärare, läkare och annan arbetskraft som är central för att samhället genom att skapa rätt lokaler för deras verksamheter. Fastigheterna ska utvecklas och anpassas för att förenkla våra hyresgästers arbete. Genom att fokusera på samhällsfastigheter bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling, samtidigt som vi skapar en stabil och hög avkastning.

Affärsidé

Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter. Vi ska skapa värde genom att aktivt delta i en föränderlig fastighetsmarknad i syfte att skapa en långsiktig, hög och stabil avkastning.