En långsiktig och hållbar utveckling

Som fastighetsbolag har vi ett stort ansvar, både för våra hyresgäster och för samhället i stort. Därför är hållbarhetsarbetet en självklar del i vårt dagliga arbete.

Genom långsiktiga relationer skapar vi möjligheter för goda ekonomiska resultat och en bättre miljö. För att kunna göra det krävs att vi tar ett stort ansvar för vår egna organisationskultur och de värderingar som ska prägla Hemfosa. Vi ska vara en fastighetsägare och förvaltare som bidrar till hållbar utveckling. I rätt lokaler, med moderna anpassade lösningar och ett tydligt miljöfokus, kan våra hyresgäster göra skillnad för samhället. Vill du veta mer om våra fastigheter? Klicka här. 

 

Klicka här för att läsa mer om Hemfosas hållbarhetsarbete i den senaste årsredovisningen.

Hemfosas hållbarhetsarbete kan delas in i tre kategorier: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar.

 

Ekonomiskt ansvar

Hemfosa har sedan starten för snart nio år sedan vuxit till ett stabilt och börsnoterat fastighetsbolag med god intjäning. Våra hyresgäster inom samhällsfastigheter består till stor del av offentligt finansierade verksamheter som ofta har långa hyresavtal. Det skapar god stabilitet i verksamheten och ger Hemfosa förutsättningar för att tillgodose kundernas behov. Vi arbetar hela tiden för att säkerställa att vår verksamhet bidrar till ett hållbart samhälle med god tillväxt och försöker göra det på ett sätt som har så begränsad påverkan på människa och miljö som möjligt.

Socialt ansvar

Inom Hemfosa finns stor kunskap och förståelse för de särskilda krav och behov som kännetecknar verksamheter inom samhällsservice. Vår företagskultur präglas av affärsmässighet, mänsklighet och delaktighet – därför är organisationen både platt och snabbfotad. God affärsetik och långsiktiga relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som externt. Hälsa och säkerhet är områden som är centrala för både medarbetare och hyresgäster.

Miljöansvar

Materialval, leveranser och energianvändning är alla avgörande för hur en fastighet påverkar miljön. Vi följer hela tiden utvecklingen och gör medvetna val för att minska den negativa påverkan på klimatet, samtidigt som vi minskar riskerna för den egna verksamheten och uppnår kvalitetskraven från hyresgästerna. Hemfosas miljömässiga ansvarstagande baseras på den miljöpolicy som antogs av styrelsen i april 2017.