Väx med Hemfosa

Ta chansen att växa inom ett företag som hela tiden arbetar för ett bättre samhälle. I en arbetsmiljö som är kreativ, öppen och stimulerande får du utvecklas både på ett personligt och yrkesmässigt plan.

Delaktighet och personlig utveckling är två ledord vi jobbar efter. Därför är eget ansvar en viktig aspekt. Genom att erbjuda våra medarbetare möjligheten att själva kunna styra sin tid skapar vi en stimulerande arbetssituation och värdesätter balans mellan arbete och fritid.

För oss är det viktigt att alla medarbetare har kännedom om och förståelse för Hemfosas mål och strategi. Hela organisationen ska vara en enhet som strävar efter samma mål. På så sätt har vi förutsättningarna för att uppnå bättre resultat och ökad tillfredställelse med det egna arbetet. Vill du också bli en del av Hemfosa? Håll utkik efter lediga tjänster här.

Kompetensutveckling

Hos oss finns stora möjligheterna att lära mer. Sedan starten arbetar vi aktivt med kompetensutveckling för att garantera att alla medarbetare har den kunskap och erfarenhet de behöver för att arbeta med samhällsfastigheter.

En inkluderande arbetsplats

Hemfosa ska vara en arbetsplats för alla. Alla medarbetare ska känna att de är en del av ett säkert, jämställt, jämlikt och utvecklande företag. Vi är bland annat stolta över att Hemfosa har en jämn fördelning mellan män och kvinnor inom flera verksamhetsområden.