Hyresgästen är viktigast

Vi ska vara den ledande aktören inom fastigheter för bland annat sjukvård, utbildning och rättsväsende i Norden. Genom förvärv, försäljning och utveckling av samhällsfastigheter arbetar vi varje dag för att tillfredsställa våra hyresgästers behov.

Genom att fokusera på verksamheter som till stor del finansieras av skattemedel kan vi minimera de ekonomiska riskerna. Skolor, vårdboenden och myndigheter behöver långsiktiga planer, vilket leder till längre hyresavtal och stabila kassaflöden. Långsiktiga relationer innebär dock ett stort ansvar. Vi ser hela tiden till att utvärdera och utveckla fastighetsbeståndet för att kunna fortsätta leverera lokaler av högsta kvalitet. Vill du också hjälpa några av Sverige, Norge och Finlands viktigaste människor? Läs mer om hur det är att arbeta inom Hemfosa här.

Växande behov av samhällsfastigheter

Under namnet samhällsfastigheter samlar vi lokaler med offentlig finansiering och verksamhet. Bland dem finns skolor, förskoleverksamhet, vård och vårdboende, rättsväsende och myndigheter. Efterfrågan på specialanpassade fastigheter för de här verksamheterna ökar hela tiden. Därmed finns ett tydligt behov av Hemfosas erfarenhet och kunskap.

Affärsidé

Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter. Vi ska skapa värde genom att aktivt delta i en föränderlig fastighetsmarknad i syfte att skapa en långsiktig, hög och stabil avkastning.

Strategi

Hemfosa ska skapa långsiktig, hög och stabil tillväxt med starkt kassaflöde genom att:

 • utveckla och förädla fastighetsbeståndet
 • skapa och bibehålla långsiktiga hyresgästrelationer genom marknadsorienterad och professionell fastighetsförvaltning
 • utveckla långsiktiga relationer med statliga myndigheter, landsting och kommuner samt privata operatörer av samhällsverksamheter
 • utöka andelen samhällsfastigheter till att omfatta minst 75 procent av det totala fastighetsvärdet

Hemfosa ska vara aktiv på den nordiska transaktionsmarknaden i syfte att:

 • skapa tillväxt
 • maximera avkastning i förhållande till risk
 • generera transaktionsvinster

Fokusområden

Vara där samhället är
Hemfosa ska vara där samhället är genom att:

 • skapa och utveckla värdet genom att vara en flexibel, snabb och kunnig fastighetsägare inom samhällssegmentet
 • vara samhällsaktörers förstahandsval som en långsiktig, hållbar samarbetspartner för lokaler, fastigheter och infrastruktur
 • bygga kompetens och specialistkunskap för att möta våra hyresgästers behov av expansion och utveckling
 • vara ett av de ledande samhällsfastighetsbolagen i Norden