Kategori arrow down
År arrow down

Hemfosa offentliggör resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de utestående seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022

2020-07-21 8:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör nytt datum för inlösenförfarandet av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

2020-07-16 16:01
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 har uppfyllts

2020-07-02 19:20
Läs mer

Hemfosa offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av SEK denominerade gröna obligationer som förfaller 2022 och påkallar skriftliga förfaranden för att ändra villkoren för obligationerna

2020-07-02 12:05
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) meddelar att Hemfosa utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

2020-06-26 11:45
Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

2020-05-22 10:39
Läs mer

Delårsrapport Januari – mars 2020

2020-05-05 7:30
Läs mer

Årsredovisning 2019

2020-03-31 9:00
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemfosa Fastigheter

2020-02-19 10:55
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-02-19 8:15
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB:s ansökan om avnotering godkänd

2020-01-17 14:02
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB ansöker om avnotering och senarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén

2020-01-16 15:30
Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2020-01-16 9:30
Läs mer

Information om kontrollförändringshändelse avseende icke-säkerställda obligationer utgivna av Hemfosa Fastigheter AB och samtycke från långivare

2019-12-27 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar i Finland och Sverige till ett värde om cirka 650 MSEK

2019-12-05 14:00
Läs mer

Hemfosa förvärvar fastigheter i Finland till ett värde om cirka 600 mkr

2019-12-02 7:30
Läs mer

Hemfosa vinner markanvisning i Falun och startar skolprojekt i södra Stockholm, Norrköping och Eskilstuna

2019-11-26 13:55
Läs mer

Hemfosa offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

2019-11-20 11:15
Läs mer

Uttalande från styrelsen för Hemfosa med anledning av SBB:s offentliga uppköpserbjudande

2019-11-15 7:15
Läs mer

Hemfosa investerar drygt 110 mkr i fastighet i Göteborg

2019-11-05 7:30
Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

2019-10-25 7:30
Läs mer

Hemfosa emitterar grön senior icke-säkerställd obligation om 800 MSEK

2019-09-26 15:45
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) avser emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationslån

2019-09-23 10:00
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa

2019-07-31 8:00
Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari – juni 2019

2019-07-16 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar vårdfastighet i Nacka till ett värde om 156 mkr – emitterar 1 760 000 stamaktier

2019-07-03 9:24
Läs mer

Hemfosa förvärvar kontorsportfölj i Esbo och Helsingfors till ett värde om cirka 465 MSEK

2019-07-02 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar fastighet i Esbo, Finland till ett värde om cirka 245 MSEK

2019-06-20 7:30
Läs mer

Essi Sten rekryteras som ansvarig för Hemfosas finska verksamhet

2019-06-19 7:30
Läs mer

Hemfosa offentliggör prospekt och ansöker om notering av grönt obligationslån på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm

2019-06-18 10:00
Läs mer

Henrik Melder rekryteras som ansvarig för Hemfosas norska verksamhet

2019-06-18 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar skol- och kontorsfastigheter i Eskilstuna till ett värde om drygt 650 mkr

2019-06-18 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar en fastighet i Mariestad, Sverige till ett värde om 274 mkr

2019-06-17 7:30
Läs mer

Hemfosa emitterar grön obligation om 1 300 MSEK och offentliggör resultat av återköpserbjudande

2019-05-09 17:15
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2019 i Hemfosa Fastigheter

2019-05-07 15:41
Läs mer

Jenny Asmundsson ny affärsutvecklingschef i Hemfosa

2019-05-07 7:35
Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari – mars 2019

2019-05-07 7:30
Läs mer

Hemfosa avser emittera grön obligation och lämnar återköpserbjudande av december 2019-obligationer

2019-05-02 10:00
Läs mer

Hemfosa förvärvar fastigheter i Sverige, Norge och Finland

2019-04-29 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter årsredovisning 2018

2019-04-03 8:00
Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I HEMFOSA FASTIGHETER AB

2019-04-02 10:00
Läs mer

Valberedningensförslag till styrelse inför årsstämman i Hemfosa Fastigheter

2019-03-18 16:28
Läs mer

Hemfosa hyr ut till Halmstad kommun

2019-02-20 7:30
Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari – december 2018

2019-02-15 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter presenterar uppdaterad strategi och nya finansiella mål

2019-01-24 8:20
Läs mer

Hemfosa förstärker sitt transaktionsteam

2019-01-16 7:30
Läs mer

Inbjudan till Hemfosa Fastigheters kapitalmarknadspresentation

2019-01-09 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar vårdfastigheter i Västsverige

2018-12-17 7:30
Läs mer

Jens Engwall lämnar Hemfosas styrelse efter utdelningen av Nyfosa

2018-11-28 8:00
Läs mer

Hemfosa förvärvar LSS-boenden till ett värde om 103 mkr

2018-11-27 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter bygger Socialtjänstens Hus i Västerås – investerar 245 mkr

2018-11-21 8:00
Läs mer

Hemfosas stamaktie handlas utan rätt till utdelning av aktier i Nyfosa

2018-11-20 8:30
Läs mer

Prospekt för Nyfosa AB offentliggjort

2018-11-07 8:00
Läs mer

Utdelning och notering av Nyfosa AB på Nasdaq Stockholm

2018-11-05 8:00
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

2018-10-23 7:30
Läs mer

Caroline Arehult tillträder som VD för Hemfosa Fastigheter

2018-09-14 8:30
Läs mer

Beslut om utdelning av dotterbolaget Nyfosa vid extra bolagsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2018-09-13 17:18
Läs mer

Hemfosa får godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell utdelning av Nyfosa

2018-08-29 18:14
Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2018-08-21 17:22
Läs mer

Styrelsen i Hemfosa Fastigheter föreslår utdelning av dotterbolaget Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare och publicerar informationsbroschyr

2018-08-21 17:22
Läs mer

Hemfosa ansöker om godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell utdelning av Nyfosa

2018-08-13 8:50
Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

2018-07-19 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar fastighetsportfölj till ett värde om cirka 3,6 mdkr

2018-07-06 16:04
Läs mer

Anna Alsborger ny transaktionschef i Hemfosa Fastigheter

2018-07-04 8:00
Läs mer

Peter Anderson rekryteras som ny CFO i Hemfosa Fastigheter

2018-07-02 11:25
Läs mer

Hemfosa avyttrar fastighet till ett underliggande värde om cirka 1 mdkr

2018-06-29 10:45
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa

2018-06-29 8:00
Läs mer

Hemfosa förvärvar fastighetsportfölj i norra och mellersta Sverige till ett totalt värde om cirka1,1 mdkr

2018-06-28 13:30
Läs mer

Hemfosa har genomfört en riktad nyemission om 10 miljoner stamaktier och tillförs 1 085 miljoner kronor

2018-06-19 23:30
Läs mer

Hemfosa utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av stamaktier

2018-06-19 17:31
Läs mer

Hemfosa förvärvar 14 samhällsfastigheter till ett totalt värde om cirka 390 mkr

2018-05-08 9:54
Läs mer

Hemfosa offentliggör avsikt att genomföra flera fastighetsförvärv

2018-05-07 8:45
Läs mer

Caroline Arehult blir ny VD för Hemfosa Fastigheter AB och Jens Engwall utses till VD i Nyfosa AB

2018-04-25 8:30
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2018 i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2018-04-18 15:47
Läs mer

Hemfosa har utsett styrelse och valt namn för det nya dotterbolaget – Nyfosa AB

2018-04-18 7:45
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2018

2018-04-18 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastighet i Bergen, Norge

2018-04-04 7:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2017

2018-03-23 14:54
Läs mer

Hemfosa blir långsiktig helägare av vårdfastigheter vid Gardermoen med finansiering av grönt lån från Swedbank

2018-03-23 7:30
Läs mer

Kallelse till årsstämma 2018 i Hemfosa Fastigheter AB

2018-03-19 8:30
Läs mer

Uppdaterad information om delningsprocess i Hemfosa Fastigheter

2018-02-16 7:32
Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2017

2018-02-16 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter tecknar nytt hyresavtal i Arendal

2018-01-11 11:35
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2017

2017-11-08 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter utvärderar förutsättningarna för en delning av koncernen i två noterade bolag

2017-11-07 17:45
Läs mer

Valberedninginför Hemfosa Fastigheters årsstämma 2018

2017-09-18 10:39
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar fastigheter i Norge till ett sammanlagt värde om ca 293 MNOK

2017-08-21 7:30
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2017

2017-07-20 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastighet i Norge till ett fastighetsvärde om 160 MNOK

2017-07-07 14:40
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastighet i Norge till ett fastighetsvärde om 118 MNOK

2017-07-06 15:17
Läs mer

Hemfosa Fastigheter slutför förvärv av samhällsfastigheter i Karlskrona

2017-07-03 10:25
Läs mer

Hemfosa förvärvar vård- och omsorgsfastigheter i Sverige till ett värde om 135 mkr

2017-07-03 8:00
Läs mer

Hemfosa emitterar obligationer om 250 mkr

2017-06-30 7:30
Läs mer

Hög anslutning i Hemfosa Fastigheters optionsprogram för anställda

2017-06-19 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter i Karlskrona till ett värde om 750 mkr

2017-06-12 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar en portfölj i Halmstad med främst samhällsfastigheter till ett värde om 1 066 mkr

2017-06-09 11:15
Läs mer

HemfosaFastigheter förvärvar fastigheter i Sverige till ett värde om drygt 1 mdkr – med fokus på samhällsfastigheter

2017-05-17 7:30
Läs mer

Hemfosa emitterar obligationer om 250 mkr

2017-05-03 13:29
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2017 i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2017-04-25 17:51
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2017

2017-04-25 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2017-04-07 11:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2016

2017-03-28 13:25
Läs mer

Kallelse till årsstämma 2017 i Hemfosa Fastigheter AB

2017-03-21 9:00
Läs mer

Styrelsen för Hemfosa föreslår teckningsoptionsprogram för anställda

2017-03-21 8:58
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport avyttrar fastighet för 979 mkr

2017-03-02 7:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport investerar 352 mkr

2017-02-28 7:00
Läs mer

Hemfosaemitterar obligationer om 750 mkr och offentliggör resultat frånåterköpserbjudande för utestående april 2017-obligationer

2017-02-23 11:30
Läs mer

Hemfosa blir långsiktig helägare av sjukhuset och det lokalmedicinska centret vid Gardermoen

2017-02-20 13:17
Läs mer

Hemfosa överväger emission av obligationer i SEK och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande för utestående April 2017-obligationer

2017-02-17 11:00
Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2016

2017-02-17 7:30
Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2017-02-15 11:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2017-01-25 18:00
Läs mer

Hemfosa flyttas till Nasdaq Stockholms Large Cap-segment

2016-12-21 10:33
Läs mer

Hemfosa förvärvar samhällsfastigheter i Finland och Sverige till ett sammanlagt värde om cirka 255 mkr

2016-12-19 7:30
Läs mer

Jens Engwall kvarstår som VD – vice VD lämnar Hemfosa

2016-12-09 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar en fastighetsportfölj till ett värde om 875 mkr

2016-12-01 13:30
Läs mer

Hemfosa emitterar ett obligationslån om 750 mkr

2016-11-30 11:45
Läs mer

Hemfosa avser att emittera obligationer i SEK

2016-11-25 12:20
Läs mer

Hemfosa upprättar certifikatprogram

2016-11-24 11:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter och Sagax överlåter fastigheter till Söderport för 399 mkr

2016-11-21 14:00
Läs mer

HemfosaFastigheter investerar cirka 450 mkr i fastigheter för Internationella Engelska Skolan

2016-11-21 8:30
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2016

2016-11-09 7:30
Läs mer

Inbjudan till Hemfosa Fastigheters telefon­konferens i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2016

2016-11-02 11:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet och en mindre industrifastighet i Finland för cirka 420 mkr

2016-10-31 9:03
Läs mer

Joacim Sjöberg tillträder idag som vice VD i Hemfosa Fastigheter

2016-10-03 7:30
Läs mer

Valberedning inför Hemfosa Fastigheters årsstämma 2017

2016-09-28 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter anställer Pasi Nieminen som ansvarig för den finska verksamheten

2016-09-21 13:00
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2016

2016-07-21 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter anställer Joacim Sjöberg som vice VD

2016-07-07 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar vårdfastighet i Sverige för 195 mkr

2016-06-29 15:25
Läs mer

Hemfosa Fastigheter anställer fastighetschef i Norge

2016-06-07 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter i Sverige för 444 mkr med option om ytterligare förvärv om 320 mkr

2016-05-31 11:44
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter

2016-05-31 7:30
Läs mer

Hemfosas företrädesemission fulltecknad

2016-05-13 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förstärker transaktionsavdelningen

2016-04-28 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheters Joint venture Söderport Fastigheter avyttrar för 170 MSEK

2016-04-26 16:30
Läs mer

Hemfosa offentliggör prospekt

2016-04-21 18:01
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2016 i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2016-04-19 17:31
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2016

2016-04-19 7:30
Läs mer

Hemfosa offentliggör villkor för företrädesemission

2016-04-14 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2015 med justerat finansiellt mål

2016-03-24 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB årsredovisning 2015

2016-03-24 7:30
Läs mer

Kallelse till årsstämma 2016 i Hemfosa Fastigheter

2016-03-15 13:26
Läs mer

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka 1 800 MSEK

2016-03-15 7:30
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

2016-02-23 10:55
Läs mer

Ny chefsjurist och bolagsjurist i Hemfosa Fastigheter

2016-02-01 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter tecknar nytt hyresavtal i Mölndal med If Skadeförsäkring

2016-01-22 9:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar ytterligare tre samhälls­fastigheter i Finland till ett värde om cirka 500 MSEK

2016-01-21 15:12
Läs mer

Hemfosa Fastigheter slutför förvärv av samhällsfastigheter i Norge

2016-01-20 10:27
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter i Norge till ett fastighetsvärde om cirka 420 MSEK

2015-12-23 11:15
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport investerar och förlänger hyresavtal

2015-12-21 11:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter tar steget in i Finland – förvärvar två samhällsfastigheter till ett värde om cirka 500 MSEK

2015-12-18 13:21
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture-projekt Helsehuset på Gardermoen Campus fullt uthyrt

2015-12-18 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förstärker transaktionsavdelningen

2015-11-30 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter avyttrar bostadsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 170 mkr

2015-11-20 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter tecknar 20-årigt hyresavtal med Quality Hotel Winn Haninge

2015-11-16 8:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter till ett värde av 258,5 mkr och avyttrar logistikfastigheter till ett värde av 335 mkr

2015-11-06 8:00
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2015

2015-11-06 7:30
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter

2015-10-30 8:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport Fastigheter AB avyttrar för 154 mkr

2015-10-22 13:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter investerar ytterligare cirka 200 MSEK i norska Gardermoen Hälsocampus

2015-10-14 16:14
Läs mer

Valberedning inför Hemfosa Fastigheters årsstämma 2016

2015-09-30 16:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter genomför riktad preferensaktieemission

2015-09-30 7:30
Läs mer

Ledningsförändringar i Hemfosa Fastigheter

2015-09-28 8:30
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2015

2015-07-21 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar skolfastighet i Karlstad med 20-årigt hyresavtal

2015-07-03 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter gör ytterligare förvärv av samhällsfastigheter i Norge till ett värde om cirka 284 MSEK

2015-06-18 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter expanderar i Norge – investerar cirka 1 miljard SEK i specialistsjukhus vid Gardermoen

2015-06-16 7:30
Läs mer

Hemfosa avyttrar bostadsfastighet samt två bostadsbyggrätter i Västerhaninge till ett värde av cirka 315 mkr

2015-06-11 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter anställer Finanschef

2015-06-05 7:30
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2015-05-29 7:30
Läs mer

Information om tidigare kommunicerad uppdelning av aktier i Hemfosa Fastigheter AB

2015-05-13 10:00
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2015 i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2015-05-07 17:01
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2015

2015-05-07 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2014

2015-04-08 9:30
Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Hemfosa Fastigheter

2015-04-01 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport Fastigheter AB förvärvar 24 fastigheter i södra och mellersta Sverige

2015-03-27 14:00
Läs mer

Hemfosa tecknar avtal med nya hyresgäster i Mölndal, Uppsala och Köping

2015-03-25 7:30
Läs mer

Hemfosa investerar i samhällsfastigheter samt en logistikfastighet till ett värde av cirka 230 mkr

2015-02-25 8:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheters kalender avseende utdelning

2015-02-23 10:27
Läs mer

Bokslutskommuniké januari- december 2014

2015-02-18 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Fredrikstad till ett värde om cirka 770 miljoner SEK

2015-02-16 8:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar samhällsfastigheter till ett värde av 420 mkr och avyttrar transaktions-, kontors- och logistikfastigheter till ett värde av 140 mkr

2015-02-06 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Oslo till ett värde av 725 miljoner SEK

2015-02-04 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter tar första steget in i Norge – förvärvar sex samhällsfastigheter i Oslo till ett värde av 1,5 miljarder SEK

2015-01-22 8:15
Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2015-01-21 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter slutför avyttring av logistikfastigheter

2015-01-21 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar 100 procent av tidigare hälftenägd fastighetsportfölj med ett marknadsvärde på totalt 1,3 miljarder kronor

2015-01-08 7:30
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2014-12-30 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter tecknar villkorat avtal om avyttring av logistikfastigheter till ett värde av cirka 900 mkr

2014-12-23 14:00
Läs mer

Söderport Fastigheter förlänger och utökar kreditfacilitet

2014-12-18 11:15
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter för cirka 340 mkr

2014-12-17 7:30
Läs mer

Erbjudandet att teckna preferensaktier i Hemfosa övertecknat

2014-12-04 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhälls- och kontorsfastigheter i Uppsala och Jönköping till ett värde av 449 mkr

2014-12-01 7:30
Läs mer

Hemfosas erbjudande avseende teckning av preferensaktier utökas

2014-11-27 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter i Västsverige till ett värde av 270 mkr

2014-11-21 7:30
Läs mer

Hemfosa offentliggör prospekt

2014-11-20 16:32
Läs mer

Hemfosa genomför nyemission av preferensaktier om 975 MSEK

2014-11-20 8:48
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter till ett värde av 3,3 miljarder kronor i bytesaffär med Hemsö

2014-11-18 17:47
Läs mer

Hemfosa Fastigheter genomför förvärv av fastigheter till ett värde av 2 miljarder kronor från Castellum

2014-11-17 14:00
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemfosa Fastigheter AB

2014-11-12 13:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förhandlar med Castellum om att förvärva fastigheter till ett värde av cirka 2 miljarder kronor

2014-11-11 14:30
Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014

2014-11-05 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förlänger hyresavtal och bygger om för Polismyndigheten i Sollentuna

2014-11-03 9:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhälls- och logistikfastigheter till ett värde av 795 mkr

2014-10-30 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förlänger hyresavtal och bygger nytt för Alingsås tingsrätt

2014-10-20 11:00
Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2014-10-13 8:30
Läs mer

Hemfosa avser införa aktieslaget preferensaktier

2014-10-13 8:30
Läs mer

Valberedning inför Hemfosa Fastigheters årsstämma 2015

2014-09-17 8:30
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2014

2014-08-20 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport Fastigheter avyttrar bostadsprojekt i Stockholm för 355 mkr

2014-07-04 15:12
Läs mer

Hemfosa Fastigheter tecknar 15-årigt avtal med Haninge Kommun

2014-06-24 9:14
Läs mer

Hemfosa noterar obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt

2014-06-11 13:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter genomför transaktioner till ett värde av 149 mkr

2014-06-09 8:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport Fastigheter avyttrar för 38 mkr

2014-06-05 12:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter i Sundsvall till ett värde av 582 mkr

2014-05-19 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter genomför transaktioner till ett värde av 180 mkr

2014-05-13 13:00
Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014

2014-05-07 8:30
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2014-04-30 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter emitterar framgångsrikt obligationslån om 1 200 mkr

2014-04-30 8:00
Läs mer

Söderport Fastigheter, samägt av Hemfosa Fastigheter och Sagax, fullföljer förvärv av fastigheter från bolag inom Volvokoncernen

2014-04-10 16:00
Läs mer

SEB och Swedbank har utnyttjat övertilldelningsoptionen i Hemfosa till fullo och meddelat att stabiliseringsperioden avbryts i förtid

2014-04-01 12:00
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2014-03-31 8:30
Läs mer

Söderport Fastigheter, samägt av Hemfosa Fastigheter och Sagax, förvärvar fastighetsportfölj från bolag inom Volvokoncernen

2014-03-28 8:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter inkluderas i EPRA index (European Public Real Estate Association)

2014-03-26 12:00
Läs mer

Information om flaggningsmeddelanden i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

2014-03-25 17:08
Läs mer

Priset i börsnoteringen av Hemfosa fastställt till 93 SEK per aktie handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

2014-03-21 7:30
Läs mer

Hemfosa till börsen, prisintervall i erbjudandet fastställt

2014-03-06 21:55
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB planerar att genomföra en börsnotering vid NASDAQ OMX Stockholm

2014-02-24 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter AB, Årsredovisning 2013

2014-02-18 14:08
Läs mer

Hemfosa förvärvar 28 fastigheter tillsammans med Crown Nordic Management

2013-12-19 9:00
Läs mer

Kommuniké från extrabolagsstämma i Hemfosa

2013-12-11 8:15
Läs mer

Hemfosas styrelse beslutar ansöka om börsnotering

2013-11-26 14:00
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förbereder notering på NASDAQ OMX Stockholm

2013-04-09 7:30
Läs mer

Hemfosa Fastigheter förbereder notering på NASDAQ OMX Stockholm

2013-04-09 7:30
Läs mer

Hemfosa förvärvar fordran och företräder aktier i Allokton

2010-11-01 11:30
Läs mer

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.

Språk
Informationstyp
Mer pressinformation