25 2016
november
published 12:20

Hemfosa avser att emittera obligationer i SEK

Publicerat: 25 november 2016 12:20

Hemfosa meddelar i dag att bolaget har engagerat Nordea och Swedbank till Joint Bookrunners att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 25 november 2016. En SEK-denominerad icke säkerställd kapitalmarknadstransaktion med tre års löptid kan följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: 070 690 65 50


Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil 072 166 24 28, kontoret 08 448 04 80Dokument