29 2018
juni
published 10:45

Hemfosa avyttrar fastighet till ett underliggande värde om cirka 1 mdkr

Publicerat: 29 juni 2018 10:45

Fastigheten, som ingår i dotterbolaget Nyfosas kommersiella fastighetsbestånd, är belägen i centrala Uppsala och omfattar en uthyrningsbar yta om 24 541 kvadratmeter bestående av kontorslokaler, där de största hyresgästerna är Nordea Bank, Arbetsförmedlingen och Bjerking AB. Köpare av fastigheten är Bonnier Fastigheter AB.

Affären är villkorad av köparens finansiering och förväntas slutföras under juli månad. Frånträde beräknas ske den 31 augusti 2018.

”Vi har lyckats genomföra en bra affär där vi avyttrar en kommersiell fastighet i en stark marknad. Med det kapital som frigörs genom försäljningen kan vi fokusera på nya investeringar som bidrar till en ökad intjäningsförmåga”, säger Jenny Lindholm, tillförordnad transaktionschef på Hemfosa.

Dokument