30 2016
november
published 11:45

Hemfosa emitterar ett obligationslån om 750 mkr

Publicerat: 30 november 2016 11:45

Hemfosa meddelar i dag att bolaget har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 750 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,8%, vilket innebär en initial kupong om cirka 2,2%. Investerarintresset för obligationslånen var mycket stort och emissionen övertecknades.


Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål och Hemfosa kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Nasdaq Stockholm.


- Vi är mycket glada för det stora intresset och att emissionen har tagits emot så väl av marknaden, vilket visar på ett starkt förtroende för Hemfosa. Likviden kommer ytterligare öka bolagets finansiella styrka inför framtiden och vi kommer återkomma med ytterligare obligationsemissioner under 2017, säger Linda Eriksson, finanschef på Hemfosa. 


Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare och Joint Bookrunners, och Roschier Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare, i samband med obligationsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: 


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: 070 690 65 50


Linda Eriksson, finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil 072 166 24 28, kontoret 08-448 04 80Dokument