17 2020
januari
published 14:02

Hemfosa Fastigheter AB:s ansökan om avnotering godkänd

Publicerat: 17 januari 2020 2:02

Sista dag för handel i Hemfosa Fastigheter AB:s (”Hemfosa” eller ”Bolaget”) stam- och preferensaktie på Nasdaq Stockholm är den 31 januari 2020.

Som tidigare meddelats har Hemfosa ansökt om avnotering av Bolagets stam- och preferensaktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är fredagen den 31 januari 2020.  För mer information, vänligen kontakta: Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil +46 70-594 53 98