3 2019
april
published 8:00

Hemfosa Fastigheter årsredovisning 2018

Publicerat: 3 april 2019 8:00

Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2018
Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig på Hemfosas webbplats, www.hemfosa.se.


Hemfosa Fastigheters’ Annual Report 2018 


The annual report for 2018 Swedish version, is now available at Hemfosa´s website, www.hemfosa.se. An English version will be published shortly.

Vid frågor, vänligen kontakta:


Peter Anderson CFO, peter.anderson@hemfosa.se, tel 070-690 65 75Denna information är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 8.00 CET.