30 2014
april
published 8:00

Hemfosa Fastigheter emitterar framgångsrikt obligationslån om 1 200 mkr

Publicerat: 30 april 2014 8:00

Hemfosa Fastigheter AB (publ) emitterar icke-säkerställda obligationslån med en löptid om tre år. Lånen uppgår till totalt 1 200 mkr varav 1 100 mkr löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25 procent och 100 mkr löper med en fast ränta om 3,40 procent. Investerarintresset för obligationslånen var mycket stort och emissionen övertecknades trots en utökning av den initiala volymen.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till refinansiering av existerande banklån och för den löpande verksamheten. Hemfosa Fastigheter avser att notera obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm inom 60 dagar.


Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB har varit finansiella rådgivare och Cederquist har varit juridisk rådgivare till Hemfosa Fastigheter.


För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550


Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl 8.00.

Dokument