11 2014
november
published 14:30

Hemfosa Fastigheter förhandlar med Castellum om att förvärva fastigheter till ett värde av cirka 2 miljarder kronor

Publicerat: 11 november 2014 2:30

Hemfosa är i förhandling med Castellum om att förvärva 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhälls-fastigheter, kontorsfastigheter och logistik­fastigheter i Växjö, Värnamo och Göteborg.


Det planerade förvärvet är ett led i Hemfosas tillväxtstrategi och fastighetsportföljen kommer om förvärvet genomförs att bidra med stabila kassaflöden.


Avtal om förvärv förväntas tecknas under november 2014.


För mer information, vänligen kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2014 kl. 14.30.

Dokument