20 2014
oktober
published 11:00

Hemfosa Fastigheter förlänger hyresavtal och bygger nytt för Alingsås tingsrätt

Publicerat: 20 oktober 2014 11:00

Hemfosa tecknar 15-årigt avtal med Domstolsverket i Alingsås och bygger till cirka 1 000 kvm tingssalar och kontor. I samband med detta anpassas och uppgraderas även befintliga kontors- och gemensamhetsytor för tingsrätten som redan idag är hyresgäst i fastigheten.

Projektet består i att uppföra en helt ny byggnad samt renovera en befintlig byggnad med syftet att skapa fler och mer ändamålsenliga lokaler för tingsrätten.


– Domstolsverket är en stor hyresgäst för Hemfosa i det prioriterade segmentet samhällsfastigheter och vi ser det som positivt att i nära samarbete kunna genomföra detta projekt för att skapa moderna och funktionella lokaler för tingsrätten. Att utveckla och anpassa fastighetsbeståndet för hyresgästernas behov är en central del i vår förvaltning, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB


För mer information, vänligen kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2014 kl. 11.

Dokument