3 2014
november
published 9:00

Hemfosa Fastigheter förlänger hyresavtal och bygger om för Polismyndigheten i Sollentuna

Publicerat: 3 november 2014 9:00

Hemfosa förlänger hyresavtal med Polismyndigheten i Sollentuna med 15 år avseende en total yta om 12 600 kvm och genomför en om- och tillbyggnation.

Hemfosa tecknar inledningsvis ett hyresavtal för 3 år avseende projekttiden för ombyggnation och byggnation av en mindre tillbyggnad, följt av ett 12-årigt hyresavtal. Syftet med ombyggnationen är att anpassa och uppgradera befintliga kontorsytor för att skapa mer ändamålsenliga lokaler.


– Vi har ett nära samarbete med Polismyndigheten som också är Hemfosas största hyresgäst med hyresavtal på 28 orter i landet. Genom löpande utvärdering av behov och fastigheternas möjligheter skapar vi moderna och funktionella lokaler för polisens verksamhet, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.


För mer information, vänligen kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2014 kl. 9.00.

Dokument