16 2015
februari
published 8:30

Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Fredrikstad till ett värde om cirka 770 miljoner SEK

Publicerat: 16 februari 2015 8:30

Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Fredrikstad i Norge till ett underliggande fastighetsvärde om 700 miljoner NOK motsvarande cirka 770 miljoner SEK. Säljare är ett syndikat bestående av norska investerare.


Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 30 400 kvm. Fastighetens största hyresgäst är Høgskolen i Østfold och genomsnittlig löptid på hyresavtalen är 13,7 år, beräknat från årsskiftet 2014/2015, Tillträde sker senast den 6 mars 2015.Hemfosa har därmed under 2015 förvärvat totalt åtta samhällsfastigheter i Norge till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande cirka 3 miljarder SEK.    "Vi är glada att kunna förvärva ytterligare en bra samhällsfastighet i Norge, i ett expansivt område i Fredrikstad och med närhet till Oslo”, kommenterar VD Jens Engwall.


För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2015 kl 8.30.

Dokument