23 2015
december
published 11:15

Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastigheter i Norge till ett fastighetsvärde om cirka 420 MSEK

Publicerat: 23 december 2015 11:15

Hemfosa förvärvar området Statens Park, i Tønsbergs kommun söder om Oslo, i en affär om nio fastigheter och ett parkeringshus. Med detta förvärv har Hemfosa under 2015 byggt upp ett betydande fastighetsbestånd i Norge och en stark position inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter.


Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av totalt tio fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 420 MSEK i kommunen Tønsberg, ett tättbefolkat och växande område söder om Oslo. Säljare är Tore W. Solum Holding AS and Lisa M.Røgeberg Holding AS.Fastigheterna omfattar totalt cirka 30 000 kvm uthyrningsbara yta samt tomter med cirka 42 000 kvm mark, där en av tomterna är detaljplanerad för en ny fastighet. Fastigheterna är fullt uthyrda med en genomsnittlig kvarvarande hyresavtalslängd om cirka 5 år. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 32 MSEK. Finansieringen sker genom eget kapital och banklån. Affären är villkorad av bankens godkännande till den 20 januari 2016. Tillträde sker den 28 januari 2016.– Vi är glada att förvärva ytterligare ett bestånd av attraktiva samhällsfastigheter i Norge. Hemfosa har på mindre än ett år byggt upp ett betydande fastighetsbestånd i den kategori vi prioriterar; samhällsfastigheter i bra lägen med stabila hyresgäster och goda kassaflöden, säger Jens Engwall, VD i Hemfosa.Statens Park som etablerades på 1990-talet men har fortsatt bebyggas under 2000-talet är ett attraktivt område för samhällsverksamheter. Bland hyresgästerna i de förvärvade fastigheterna återfinns bland annat flera myndigheter såsom Skatteverket, NAV (motsvarande Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), Statens Vegvesen, länsstyrelse och tingsrätt. Andelen hyresgäster inom samhällsverksamheter uppgår till 89 procent.

För mer information, vänligen kontakta:Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, simon.ottersland@hemfosa.se, mobil + 47 917 95 216Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2015 kl.11:15.

Dokument