18 2015
juni
published 7:30

Hemfosa Fastigheter gör ytterligare förvärv av samhällsfastigheter i Norge till ett värde om cirka 284 MSEK

Publicerat: 18 juni 2015 7:30

Hemfosa förvärvar tio fastigheter och tre tomträtter, totalt tretton förskolor, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 284 MSEK. Säljare är AcadeMedia.

De förvärvade förskolorna är belägna i Osloregionen samt i Sydnorge och har en uthyrningsbar yta om 10 345 kvm och 20-åriga triple net-avtal är tecknade med hyresgästen. Tillträde sker den 30 juni 2015.

”Till följd av detta förvärv breddar vi vårt samhällssegment i Norge till att även omfatta fastigheter med förskoleverksamhet. De långa hyresavtalen med ett väletablerat förskoleföretag innebär långsiktig och stabil intjäning för Hemfosa”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

n

För mer information, vänligen kontakta:

n

n

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2015 kl. 07.30.

Dokument