21 2015
januari
published 7:30

Hemfosa Fastigheter slutför avyttring av logistikfastigheter

Publicerat: 21 januari 2015 7:30

Som tidigare meddelats tecknade Hemfosa Fastigheter i december 2014 ett villkorat avtal om försäljning av logistikfastigheter. Affären är nu klar och försäljningen av logistikfastigheter till ett värde om cirka 900 mkr kommer att genomföras per den 2 februari 2015.


Försäljningen omfattar nio logistikfastigheter på åtta orter i södra, västra och mellersta Sverige med totalt cirka 116 000 kvm uthyrningsbar yta. Köpare är Estancia Fastigheter.Hemfosas strategi är att arbeta aktivt med att optimera sin fastighetsportfölj och att växa främst inom segmentet samhällsfastigheter.– Hemfosa har som ambition att göra bra affärer, stärka vår position inom samhällsfastigheter och renodla komplexa fastighetsbestånd – och det här är en bra affär, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.


För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2015 kl 7.30.

Dokument