3 2017
juli
published 10:25

Hemfosa Fastigheter slutför förvärv av samhällsfastigheter i Karlskrona

Publicerat: 3 juli 2017 10:25

Som tidigare meddelats tecknade Hemfosa den 11 juni ett avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om 19 fastigheter i Karlskrona till ett underliggande fastighetsvärde om 750 mkr. Villkoren är uppfyllda och affären är nu klar. Tillträdet av fastigheterna skedde den 30 juni 2017.

För mer information, vänligen kontakta:  


Stina Lindh Hök, Transaktionschef, stina.lindh.hok@hemfosa.se, mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80Dokument