20 2016
januari
published 10:27

Hemfosa Fastigheter slutför förvärv av samhällsfastigheter i Norge

Publicerat: 20 januari 2016 10:27

Som tidigare meddelats tecknade Hemfosa i december 2015 ett villkorat avtal om förvärv av området Statens Park, i Tønsbergs kommun söder om Oslo. Affären om cirka 420 MSEK är nu slutförd och tillträde sker den 28 januari 2016.


Förvärvet omfattar nio samhällsfastigheter och ett parkeringshus med totalt cirka 30 000 kvm uthyrningsbar yta samt tomter med cirka 42 000 kvm mark. Säljare är Tore W. Solum Holding AS and Lisa M. Røgeberg Holding AS.


För mer information, vänligen kontakta:Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, simon.ottersland@hemfosa.se, mobil + 47 917 95 216Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 kl.10.00

Dokument