22 2016
januari
published 9:00

Hemfosa Fastigheter tecknar nytt hyresavtal i Mölndal med If Skadeförsäkring

Publicerat: 22 januari 2016 9:00

Hemfosa tecknar hyresavtal för tidigare vakanta ytor i fastigheten Tulpanen 3 i Mölndal och investerar i hyresgästanpassningar. Den stora nyuthyrningen och upprustningen är ett viktigt steg i att förnya området Södra Porten i Mölndal.


Fastigheten i Mölndal består av 16 olika byggnader. En av dessa upprustas nu till ett modernt, flexibelt kontor samt byggs till med cirka 2 400 kvm och får därmed en total uthyrningsbar yta om 11 400 kvm. Hemfosa har tecknat ett tioårigt hyresavtal för hela ytan med If Skadeförsäkring som kommer att inrymma ett av sina största kontor i lokalerna. Projektet startar så snart samtliga villkor för avtalets giltighet är uppfyllda och beräknad inflyttning är juni 2017.
–Detta är Hemfosas största nyuthyrning och vi är mycket stolta över att ha blivit valda att skapa Ifs nya flaggskeppskontor i Sverige. Vi kommer i samband med denna uthyrning och hyresgäst­anpassning att uppgradera den centralt belägna byggnaden i Södra Porten vilket kommer att ge en positiv effekt för hela området. Södra Porten är ett område på frammarsch vilket denna etablering är ytterligare ett bevis för, säger Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:Annika Ekström, Fastighetschef, annika.ekstrom@hemfosa.se, mobil 070-517 31 69, växel 08-448 04 80Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 januari 2016 kl.09.00