8 2015
april
published 9:30

Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2014

Publicerat: 8 april 2015 9:30

Årsredovisningen för 2014 finns nu tillgänglig på Hemfosas webbplats, www.hemfosa.se.

Hemfosa Fastigheters’ Annual Report 2014

The annual report for 2014, Swedish version, is now available at Hemfosa´s website, www.hemfosa.se. An English version will be published shortly.