18 2015
december
published 8:30

Hemfosa Fastigheters joint venture-projekt Helsehuset på Gardermoen Campus fullt uthyrt

Publicerat: 18 december 2015 8:30

Hemfosas joint venture GCU tecknade i oktober 2015 avtal om utveckling av ett lokalmedicinskt center på norska Gardermoen Campus nära Oslo, i direkt anslutning till det specialistsjukhus som bolaget påbörjade byggnation av i september i år. Detta så kallade Helsehus är nu fullt uthyrt, bland annat till vårdverksamhet för invånare i fyra närliggande kommuner.


Hemfosas joint venture Gardermoen Campus Utvikling (GCU) tecknade redan vid projektstart ett 30-årigt hyresavtal som innefattar drift och underhåll med Ullensaker kommun avseende drygt hälften av den totala projektytan, för vårdverksamhet till närliggande kommuner. Nu är hyresavtal tecknade även för övriga ytor i fastigheten. Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL), föreningen som kommer att driva specialistsjukhuset intill, har valt att förlägga sitt huvudkontor till Helsehuset och har tecknat ett 25-årigt hyresavtal om cirka 2 800 kvm. Övriga hyresgäster är PTØ, ett behandlingscenter för barn och unga med t ex cerebral pares, samt Vitus Apotek som båda har tecknat 10-åriga hyresavtal.– Investeringarna i utveckling av nya vårdfastigheter i det expansiva området Gardermoen Campus är ett bra komplement till det bestånd av samhällsfastigheter som vi har förvärvat i Norge. Vi är glada att nu ha hyresavtal med etablerade norska vårdaktörer för återstående ytor i det lokalmedicinska centret som beräknas stå klart i början av 2018, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.Om Gardermoens CampusGardermoen Campus Utvikling (GCU) ägs av Hemfosa och fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin Ramm Eiendom. Hemfosas ägarandel uppgår till 65 procent. Planen för campusområdet, som ligger i nära anslutning till Oslos flygplats Gardermoen, är att det på sikt ska utgöra en betydande kompetenspark inom hälsa och vård och omfatta verksamheter inom forskning och utbildning, kontor, butiker, restauranger och service.


För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80


Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, simon.ottersland@hemfosa.se, mobil + 47 917 95 216Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2015 kl.08.30.

Plaza-Copper-10 med Tekst