22 2015
oktober
published 13:00

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport Fastigheter AB avyttrar för 154 mkr

Publicerat: 22 oktober 2015 1:00


Söderport Fastigheter AB, vilket Hemfosa äger till lika delar med AB Sagax, har i tre separata transaktioner avyttrat åtta fastigheter. Fastigheterna är belägna i Hallstahammar, Karlsborg, Mariestad, Gislaved, Eksjö, Kristianstad och Sölvesborg.Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 154 miljoner kronor. Hemfosas resultat uppgår till
8 mkr. Fastigheterna frånträds under fjärde kvartalet 2015 samt första kvartalet 2016.


För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80.Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 kl. 13.00.

Dokument