21 2015
december
published 11:30

Hemfosa Fastigheters joint venture Söderport investerar och förlänger hyresavtal

Publicerat: 21 december 2015 11:30

Söderport Fastigheter AB, vilket Hemfosa Fastigheter äger till lika delar med AB Sagax, har träffat en överenskommelse om renovering och modernisering av delar av Volvo Cars kontor och verksamhetslokaler i Torslanda. I samband med detta har hyresavtalen förlängts.


Söderport beräknas investera 110 miljoner kronor i lokalerna. Hyresavtalen förlängs till 2025 respektive 2028. Tillkommande hyresvärde uppgår till 770 miljoner kronor.


Söderport förvärvade fastigheterna från Volvokoncernen i mars 2014.

För mer information, vänligen kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl.11.30.

Dokument