23 2015
februari
published 10:27

Hemfosa Fastigheters kalender avseende utdelning

Publicerat: 23 februari 2015 10:27


Hemfosas styrelse föreslår, vilket tidigare meddelats, att den kommande årsstämman beslutar om att utdelning avseende räkenskapsåret 2014 för bolagets stamaktie ska ske kvartalsvis, i likhet med utdelningen för bolagets noterade preferensaktie. Nedan anges de avstämningsdagar som föreslås för stamaktien respektive de avstämningsdagar som sedan tidigare är fastställda för preferensaktien.


Stamaktie utdelning
Sista dag för handel inklusive rätt till utdelningAvstämningsdagFöreslagen utdelning
Utdelning 17 maj 2015 11 maj 2015 1,50 kr
Utdelning 216 juli 2015 20 juli 20151,50 kr
Utdelning 316 oktober 201520 oktober 20151,50 kr
Utdelning 418 januari 201620 januari 20161,50 kr
6,00 kr

Preferensaktie utdelning
 Sista dag för handel inklusive rätt till utdelningAvstämningsdagFöreslagen utdelning
Utdelning 116 april 201520 april 2015*5,00 kr
Utdelning 216 juli 2015 20 juli 20155,00 kr
Utdelning 316 oktober 201520 oktober 20155,00 kr
Utdelning 418 januari 201620 januari 20165,00 kr
20,00 kr


*Beslutades på extra bolagsstämma den 12 november 2014.Notera att föreslagen avstämningsdag för stamaktiens första kvartalsutdelning är den 11 maj 2015, ej den 8 maj som angavs i Hemfosas bokslutskommuniké den 18 februari 2015.Hemfosas årsstämma hålls den 7 maj 2015 kl 15.00 på Rival i Stockholm. Mer information finns på bolagets webbplats hemfosa.se.


För mer information, vänligen kontakta:Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil 070-794 9337, kontoret 08-448 04 80Dokument