23 2015
februari
published 10:27

Hemfosa Fastigheters kalender avseende utdelning

Publicerat: 23 februari 2015 10:27

Hemfosas styrelse föreslår, vilket tidigare meddelats, att den kommande årsstämman beslutar om att utdelning avseende räkenskapsåret 2014 för bolagets stamaktie ska ske kvartalsvis, i likhet med utdelningen för bolagets noterade preferensaktie. Nedan anges de avstämningsdagar som föreslås för stamaktien respektive de avstämningsdagar som sedan tidigare är fastställda för preferensaktien.

Stamaktie
utdelning
Sista dag för handel Avstämningsdag Föreslagen utdelning
inklusive rätt till
utdelning
Utdelning 7 maj 2015 11 maj 2015 1,50 kr
1
Utdelning 16 juli 2015 20 juli 2015 1,50 kr
2
Utdelning 16 oktober 2015 20 oktober 1,50 kr
3 2015
Utdelning 18 januari 2016 20 januari 1,50 kr
4 2016
6,00 kr

Preferensaktie
utdelning
  Sista dag Avstämningsdag Föreslagen
för utdelning
handel
inklusive
rätt till
utdelning
Utdelning 1 16 april 20 april 2015 *5,00 kr
2015
Utdelning 2 16 juli 20 juli 2015 5,00 kr
2015
Utdelning 3 16 20 oktober 5,00 kr
oktober 2015
2015
Utdelning 4 18 20 januari 5,00 kr
januari 2016
2016
20,00 kr

*Beslutades på extra bolagsstämma den 12 november 2014.

Notera att föreslagen avstämningsdag för stamaktiens första kvartalsutdelning är den 11 maj 2015, ej den 8 maj som angavs i Hemfosas bokslutskommuniké den 18 februari 2015.

Hemfosas årsstämma hålls den 7 maj 2015 kl 15.00 på Rival i Stockholm. Mer information finns på bolagets webbplats hemfosa.se.

n

För mer information, vänligen kontakta:

n

n

Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil 070-794 9337, kontoret 08-448 04 80Dokument