25 2015
februari
published 8:00

Hemfosa investerar i samhällsfastigheter samt en logistikfastighet till ett värde av cirka 230 mkr

Publicerat: 25 februari 2015 8:00


Hemfosa investerar i två samhällsfastigheter samt i en logistikfastighet till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 230 mkr.De två samhällsfastigheterna ligger i västra Stockholm där förskola och skola (årskurs F-6) kommer att uppföras för hyresgästen Pysslingen som tecknat 15-åriga hyresavtal. Fastigheterna omfattar en totalyta om 5 208 kvm. Tillträde sker när fastigheterna är slutbesiktade och hyresgästen har flyttat in, beräknat till den 1 juli 2015.Vidare investerar Hemfosa i en fastighet i Västra Götaland som omfattar en totalyta om 13 283 kvm efter tillbyggnad. Ett 25-årigt hyresavtal är tecknat med hyresgästen. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2015.


För mer information, vänligen kontakta:Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50, växel 08-448 04 80
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2015 kl 08.00.

Dokument