20 2014
november
published 16:32

Hemfosa offentliggör prospekt

Publicerat: 20 november 2014 4:32

Prospektet avseende Hemfosas nyemission av preferensaktier har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets webbplats www.hemfosa.se.

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kan erhållas från Hemfosa och Swedbank. Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängligt på webbplatser hos Hemfosa (www.hemfosa.se) och Swedbank (www.swedbank.se/prospekt). Anmälan kan även göras via Avanza och Nordnet. Informationsbroschyr kommer att distribueras till Hemfosas aktieägare.


Finansiell och legal rådgivare


Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Hemfosa i samband med Erbjudandet.


Nacka den 20 november 2014


Hemfosa Fastigheter AB (publ)


Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2014 kl 16.30.

Dokument