24 2016
november
published 11:00

Hemfosa upprättar certifikatprogram

Publicerat: 24 november 2016 11:00

Hemfosa har upprättat ett certifikatsprogram med ett rambelopp på 2 000 mkr. I samband med detta har bolaget emitterat 895 mkr på löptider mellan 3-12 månader. Hemfosa upprättar certifikatsprogrammet för att skapa diversifiering i finansieringskällorna. För att hantera refinansieringsrisken i programmet kommer bolaget att i huvudsak arbeta med säkerställda backupfaciliteter. Arrangör av företagscertifikatprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank, SEB och Danske Bank.

För mer information, vänligen kontakta: 


Jens Engwall, CEO jens.engwall@hemfosa.se ,mobil 070 690 65 50


Linda Eriksson, Head of Finance, linda.eriksson@hemfosa.se , mobil 072 166 24 28, kontoret 08 448 04 80Dokument