27 2014
november
published 8:30

Hemfosas erbjudande avseende teckning av preferensaktier utökas

Publicerat: 27 november 2014 8:30


· Hemfosas styrelse har, med anledning av god efterfrågan i bolagets emission av preferensaktier, beslutat att utöka erbjudandet till att omfatta högst 5 000 000 preferensaktier, motsvarande 1 625 MSEK
· Teckningskursen samt övriga villkor i erbjudandet är oförändrade


Hemfosa offentliggjorde den 20 november 2014 ett erbjudande att teckna preferensaktier i bolaget omfattande högst 3 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 325 SEK per preferensaktie, med möjlighet för styrelsen att utöka erbjudandet till att totalt omfatta högst 5 000 000 preferensaktier.Till följd av god efterfrågan från såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige har Hemfosas styrelse, efter samråd med Swedbank, beslutat att utöka erbjudandet med högst 2 000 000 ytterligare preferensaktier, till högst 5 000 000 preferensaktier totalt. Härigenom kan Hemfosa tillföras totalt 1 625 MSEK före transaktionskostnader inom ramen för erbjudandet.Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Hemfosa i samband med erbjudandet.Nacka den 27 november 2014Hemfosa Fastigheter AB (publ)Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2014 kl 8.30.

Dokument