25 2014
mars
published 17:08

Information om flaggningsmeddelanden i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Publicerat: 25 mars 2014 5:08

Efter att handeln i Hemfosas aktie inleddes på NASDAQ OMX Stockholm den 21 mars 2014 har Hemfosa den 24 och 25 mars 2014 mottagit flaggningsmeddelanden från Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt, Fjärde AP-fonden, IKANO Invest Aktiebolag och If Skadeförsäkring AB (publ) avseende minskade aktieinnehav i Hemfosa.

De minskade aktieinnehaven beror enligt flaggningsmeddelandena på att nämnda aktieägare, utöver de aktier som sålts vid Hemfosas börsintroduktion, lånat ut aktier för leverans av aktier till dem som tilldelats aktier i erbjudandet i enlighet med det prospekt som offentliggjordes den 7 mars 2014. De utlånade aktierna kommer återföras långivarna inte senare än den 22 april 2014.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:


Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550Dokument