31 2019
juli
published 8:00

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa

Publicerat: 31 juli 2019 8:00

Antalet aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB har ökat till följd av en nyemission av stamaktier som styrelsen beslutade om den 3 juli 2019. Stamaktierna användes som vederlag vid ett fastighetsförvärv. Genom nyemissionen ökade antalet stamaktier och röster i bolaget med 1 760 000 stamaktier respektive 1 760 000 röster. Den sista handelsdagen i juli uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 180 488 248 (varav 169 488 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier) och det totala antalet röster uppgick till 170 588 248,9.


För mer information, vänligen kontakta:


Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, caroline.arehult@hemfosa.se.Detta är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019, kl. 8.00 CET.