30 2014
april
published 8:30

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Publicerat: 30 april 2014 8:30

I april 2014 har antalet aktier och röster i Hemfosa ökat med 4 347 826 aktier och röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av det emissionsbeslut som fattades i samband med utnyttjandet av övertilldelningsoptionen i anslutning till bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktiekapitalet i Hemfosa uppgår per den 30 april 2014 till 65 720 104 kronor fördelat på 65 720 104 aktier och röster.


Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550


Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337
Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl 08.30

Dokument