31 2014
mars
published 8:30

Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Publicerat: 31 mars 2014 8:30

I mars 2014 har antalet aktier och röster i Hemfosa ökat med 36 372 278 aktier och röster. Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av de emissionsbeslut som fattats i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Hemfosa vid bolagets börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktiekapitalet i Hemfosa uppgår per den 31 mars 2014 till 61 372 278 kronor fördelat på 61 372 278 aktier och röster.


Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550


Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2014 kl 08.30.

Dokument