28 2014
mars
published 8:30

Söderport Fastigheter, samägt av Hemfosa Fastigheter och Sagax, förvärvar fastighetsportfölj från bolag inom Volvokoncernen

Publicerat: 28 mars 2014 8:30

Söderport Fastigheter AB, vilket Hemfosa Fastigheter AB (publ) (Hemfosa) äger till lika delar med AB Sagax (publ), har den 27 mars 2014 tecknat avtal med bolag inom Volvokoncernen om förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 12 fastigheter omfattande cirka 300 000 kvm uthyrningsbar area och cirka 900 000 kvm mark för en total köpeskilling om 1,8 mdkr. Fastigheterna, vilka huvudsakligen är belägna i Torslanda, Göteborg, utgörs främst av lokaler för lager, lätt industri samt kontor. Resterande fastigheter är belägna i södra och mellersta Sverige och utgörs främst av serviceverkstäder.

Förvärvet medför att Söderport Fastigheter AB:s intjäningskapacitet ökar med cirka 100 MSEK på helårsbasis, varav Hemfosas andel är cirka 50 MSEK. Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket i Sverige. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2014.


"Detta är ytterligare en bra och intressant affär för Hemfosa, i linje med vår strategi att genomföra komplexa transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden", säger Jens Engwall, VD Hemfosa.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550


Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 08:30.

Dokument