10 2014
april
published 16:00

Söderport Fastigheter, samägt av Hemfosa Fastigheter och Sagax, fullföljer förvärv av fastigheter från bolag inom Volvokoncernen

Publicerat: 10 april 2014 4:00

Den 28 mars 2014 pressmeddelades att Söderport Fastigheter, vilket Hemfosa Fastigheter äger till lika delar med Sagax, träffat avtal om förvärv av fastigheter från bolag inom Volvokoncernen.

Transaktionerna var villkorade av godkännande från Konkurrensverket i Sverige. Sådant godkännande har nu erhållits och villkoret är därmed uppfyllt.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:


Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550


Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014 kl 16.00.

Dokument