21 2015
januari
published 8:30

Valberedningens förslag inför årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Publicerat: 21 januari 2015 8:30

Valberedningen i Hemfosa Fastigheter består av Mats Andersson, Fjärde AP-fonden, Christer Wachtmeister, Kåpan Pensioner, Ramsay Brufer, Alecta, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter. Inför årsstämman 2015 lämnar valberedningen följande förslag;


Valberedningen föreslår att Bengt Kjell, Magnus Eriksson, Anneli Lindblom, Daniel Skoghäll, Caroline Sundewall, Ulrika Valassi och Jens Engwall omväljs som ledamöter i styrelsen. Vidare föreslår valberedningen omval av Bengt Kjell som styrelsens ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.Valberedningen föreslår även omval av KPMG som revisionsbolag.


Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och valberedningens förslag samt motivering till styrelsens sammansättning kommer samtidigt att finnas tillgänglig på bolagets webbplats. Hemfosa Fastigheters årsstämma äger rum klockan 15.00 den 7 maj 2015 på Hotell Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:


Bengt Kjell, styrelsens ordförande, info@hemfosa.se, mobil 070-69 45 39 68Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2015 kl 08.30.

Dokument