Den 15 november 2019 lämnade SBB ett offentligt uppköpserbjudande till stam- och preferensaktieägarna i Hemfosa. Hemfosas styrelse har lämnat ett uttalande avseende erbjudandet som är tillgängligt här nedan. För fullständig information om erbjudandet hänvisas till SBB´s hemsida http://www.sbb-hemfosa.se/