Tillsammans har vi skapat den bästa platsen för att lära sig

Som hyresvärd spelar Hemfosa en viktig roll för att verksamheten som finns i vår fastighet ska kunna utvecklas. I Sundsvall har vi samarbetat med Internationella Engelska skolan i snart fem år. Under den tiden har skolan fördubblat sin storlek i både yta och elevantal.

Vi är en av de populäraste Engelska skolorna i hela Sverige. Vår succé i Sundsvall hade inte varit möjlig utan Hemfosa.

Pascal Brisson, rektor Internationella Engelska Skolan i Sundsvall.

Samarbetet startade 2014, när Hemfosa förvärvade den fastighet som skolan idag har sin verksamhet i. Det var rätt tid för skolan att växa och rektor Pascal Brisson tog kontakt med sin hyresvärd för att bolla idéer och undersöka alternativ för hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Resultatet av det ser vi idag. Tegelskalet från ett gammalt sjukhus har vuxit samman med hus från 1970-talet och helt nybyggda undervisningslokaler.

Vi började prata om de befintliga byggnaderna,  men ganska snart började vi titta mot framtiden och våra behov. Vi började drömma tillsammans.


I nästa steg blev drömmarna riktiga ritningar och startskottet gick för ett intensivt projekt som skulle bereda plats för många fler. När skolan slog upp dörrarna för höstterminens start i augusti 2018, fick elever och personal komma in i en ny och modern skolbyggnad. Det nya huset på hela 6690 kvadratmeter kompletterar de befintliga lokalerna och rymmer gymnastiksal, restaurangkök och matsal, personalrum samt ett femtontal klassrum.

Den nybyggda fastigheten är certifierad enligt Green Building för energieffektivitet, vi har byggt på rätt sätt hela vägen. Vi bygger hus som ska finnas längre än oss. Det ska stå här i 50, 60…100 år. Tänker vi inte långsiktigt kan vi inte göra rätt produkt.

Christer Melander, regionchef på Hemfosa.

Tillsammans har fastighetsägare och hyresgäst skapat en modern och hållbar skola där varje elev är viktig. Att det är så syns tydligt i allt från planlösning till inredning och färgval. Lärarrummet är tillgängligt för alla och placerat i skolans centrum för att visa att det är viktigt och för att personalen ska kunna se alla skolans byggnader därifrån.

Skolan är byggd utifrån elevernas bästa och värnar deras integritet. I omklädningsrummet finns ingen gemensam dusch, istället får eleverna individuella duschrum. Skolans gemensamma ytor är placerade och möblerade för öppenhet och synlighet. Man ska vara bekväm och trygg i korridoren, matsalen och i omklädningsrummet.

Vi lyssnar på varandra och har ett partnerskap. För att ett partnerskap ska fungera måste båda parter må bra. Vi behöver förstå varandras värderingar, vad som är viktigt och att vi måste samarbeta för att nå dit. Det är nyckeln till att det har gått så bra hittills och för att det kommer gå bra för skolan även i framtiden.

Pascal Brisson, rektor på Internationella Engelska Skolan i Sundsvall.

Föregående Nästa