Lokaler som bidrar till utveckling

Människorna som arbetar i våra lokaler är viktiga för hela samhället. Genom att leverera fastigheter för vård, omsorg, utbildning och rättsväsende bidrar vi till vårt lands utveckling.

Rätt lokaler är en förutsättning för att samhället ska fungera. Våra fastigheter är väl anpassade efter hyresgästernas behov och på så sätt förenklas deras vardag. Målet är att vara en pålitlig, lyhörd och aktiv hyresvärd för Sverige, Norge och Finlands viktigaste människor.

Ett växande fastighetsbestånd i Norden

Majoriteten av Hemfosas fastigheter finner vi innanför Sveriges gränser. Här läggs ett stort fokus på samhällsfastigheter, vilket du kan läsa mer om här, men kontorslokaler och lagerbyggnader ingår också i vår portfölj.

Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna utgör största delen av beståndet, men fastigheter finns även i tillväxtkommuner i mellersta Sverige och utmed Norrlandskusten. Sedan 2015 är Hemfosa en stark aktör inom samhällsfastigheter i Norge och Finland. Till skillnad från vårt bestånd på den svenska marknaden består lokalerna där uteslutande av samhällsfastigheter.

Det totala fastighetsvärdet för Hemfosas helägda fastigheter uppgick den 30 juni 2018 till cirka 46 miljarder kronor och den uthyrningsbara ytan omfattade 3 005 tusen kvadratmeter.