Lokaler som bidrar till utveckling

Människorna som arbetar i våra lokaler är viktiga för hela samhället. Genom att leverera fastigheter för vård, omsorg, utbildning och rättsväsende bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Rätt lokaler är en förutsättning för att samhället ska fungera. Våra fastigheter är väl anpassade efter hyresgästernas behov och på så sätt förenklas deras vardag. Målet är att vara en pålitlig, lyhörd och aktiv hyresvärd för de viktigaste människorna i Sverige, Norge och Finland.

Vi utvecklas med våra hyresgäster

Våra fastigheter inkluderar specialanpassade lokaler för samhällsverksamheter som människor möter i olika skeden i livet. Det gör att det finns många olika skiftande behov hos användarna och regelverk att ta hänsyn till. Genom nära och långsiktiga relationer utvecklas vi tillsammans med våra hyresgäster för att fortsätta vara det valet när det kommer till fastigheter för Nordens viktigaste verksamheter.

Ett växande fastighetsbestånd i Norden

Vårt fokus ligger på att vara där samhället är. Med en stark lokal närvaro i Sverige, Norge och Finland är vi idag en av Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter. Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna utgör största delen av beståndet, men fastigheter finns även i tillväxtkommuner i mellersta Sverige och utmed Norrlandskusten. Vårt fastighetsbestånd i Norge och Finland har sin tyngdpunkt i Oslo- respektive Helsingforsregionen.