Specialister på viktiga lokaler

Fastigheter för sjukvård, rättsväsende, utbildning och andra viktiga aktörer för samhället är Hemfosas expertområde. Idag är vi en av Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter.

Hyresgästernas behov förändras hela tiden – därför arbetar vi aktivt med utveckling av lokalerna. Samtidigt som vi bistår med högkvalitativa samhällsfastigheter finns vi alltid nära våra kunder genom att erbjuda god och värdefull service. Allt för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer till våra hyresgäster.

Rätt lokaler till viktiga verksamheter

Med lång erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi fastigheter som är specialanpassade för hyresgästens behov. Exempelvis kräver polishus hög säkerhet och skolor har höga krav på planlösningen.

Med utgångspunkt från lagstiftning och regelverk tar vi hänsyn till alla önskemål för att uppnå långsiktiga relationer med hyresgästerna. Expertkunskapen inom samhällsfastigheter ger oss en unik position på marknaden och med moderna byggnader ska vi fortsätta vara det rätta valet när det kommer till fastigheter för Nordens viktigaste verksamheter.

Hemfosa ser flera fördelar med samhällsfastigheter jämfört med andra typer av kommersiella fastigheter: 

  • Stabil avkastning
  • Längre hyresavtal
  • Lägre risk
  • Mindre konjunkturkänslighet
  • Stabila hyresnivåer
  • Hög uthyrningsgrad
  • Geografiskt läge mindre betydelsefullt
  • Demografisk utveckling väntas öka efterfrågan på samhällsfastigheter
  • Ger förutsättningar för gynnsam finansiering