Whistleblowing

Affärsetik och affärsprinciper
Hemfosa vill bygga långsiktiga, förtroendefulla affärsrelationer som grund för att skapa värde för aktieägare, hyresgäster och samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rapportering av misstänkta övertramp
Medarbetare på och affärspartners till Hemfosa ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot Hemfosas uppförandepolicy, uppförandekod för leverantörer eller lagstiftning. Anmälan kan göras anonymt.

För att göra en anmälan kontakta advokat, Fredrik Lundén på Advokatfirman Cederquist.
Tel +46 739 60 65 26
Mail fredrik.lunden@cederquist.se

Alla misstankar om övertramp eller andra oegentligheter som du rapporterar kommer att utredas direkt och lämpliga åtgärder kommer att vidtas. All information samt uppgift om dig som meddelare kommer att behandlas konfidentiellt.